Keuren elektrisch gereedschap

Volgens de wettelijke richtlijnen dient u het keuren van uw elektrisch gereedschap frequent te laten doen door gecertificeerde bedrijven. Wanneer u over grote hoeveelheden gereedschappen en materiaal beschikt, is het lastig om overzicht te houden en uw werkplek veilig te houden. Trebortech kan u hiermee helpen. Wij zijn een installatiebedrijf dat het keuren van uw gereedschap op locatie verzorgd, zodat u uw arbeidsmiddelen niet hoeft te missen.

Keuren elektrisch gereedschap

Keuren volgens de NEN 3140 norm
Wij keuren uw elektrisch gereedschap volgens de NEN 3140 norm. Hiermee voorkomt u problemen en voldoet u aan de wettelijke verplichtingen van het Arbo-besluit. Dit besluit bepaalt namelijk dat uw elektrisch gereedschap minimaal 1 keer per jaar gekeurd dient te worden. Als werkgever is het dus volgens de wet uw taak om ervoor te zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken. Zo moeten de installaties en het gereedschap voldoen aan de wettelijke NEN 3140 norm.

Door het laten keuren van elektrisch gereedschap kunt u aantonen dat u veilige arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. De keuringen en inspecties van elektrische gereedschappen, machines en apparatuur worden door ons uitgevoerd volgens de NEN 3140 norm.

Voordelen keuren elektrisch gereedschap

Een keuringscertificaat
Al het gekeurde elektrische gereedschap krijgt een uniek en goed leesbaar identificatienummer. Dat nummer staat ook op het bijgeleverde certificaat vermeld. Met een keuringscertificaat bent u er zeker van dat uw machines veilig zijn. Dit is zowel voor u een prettig idee als voor uw personeel. Bovendien voorkomt het problemen met Arbodiensten en verzekeringsmaatschappijen. Ieder gekeurd apparaat krijgt dus een keuringscertificaat waarop in detail onze bevinden zijn genoteerd.

Trebortech keurt uw elektrisch gereedschap
Voor het keuren van uw elektrisch gereedschap zijn wij in het bezit van specifieke kennis en apparatuur. Al uw elektrische arbeidsmiddelen dienen namelijk gekeurd te worden op basis van de NEN 3140 norm. Onder elektrische arbeidsmiddelen wordt al uw elektrisch gereedschap verstaan, maar ook verlengsnoeren, printers en meetapparaten. De Arbowet verplicht werkgevers hiermee te zorgen voor een veilige werksituatie om het risico zo minimaal mogelijk te houden. Wanneer wij bij u langskomen heeft u als enige een elektrische aansluiting in de buurt nodig om het testapparaat te voeden.

Heeft u nog vragen over het keuren van elektrisch gereedschap of wilt u meer weten over onze werkwijze? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

contractor koeltechnisch montage luchttechniek montage montagebedrijf onderhoud bedrijf zzp airconditioning zzp montage zzp techniek zzper keuren elektrisch gereedschap keuren trappen en rol steigers keuring handgereedschap keuring nen 3140 en nen 2484 gereedschap keuren 3140 keuren onderhoud airconditioning arbeidsmiddelen keuren