Keuring nen 3140 en nen 2484

De keuring NEN 3140 en NEN 2484 zijn twee belangrijke keuringen in de bouw. De NEN 3140 norm gaat over het keuren van elektrisch gereedschap en de NEN 2484 norm heeft te maken met de keuring van trappen en ladders.

Keuring nen 3140 en nen 2484

Keuring NEN 3140
U bent verplicht uw elektrische installaties met regelmaat te laten controleren conform de Arbo-wetgeving. Dit in verband met de veiligheid van uw collega’s, medewerkers, relaties en juridische aansprakelijkheid. Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft de NEN 3140 voor dat deze installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen beschouwen de NEN 3140 norm als bindend. Dus wanneer u deze inspecties periodiek laat uitvoeren, dan kunt u richting de wetgever en verzekeraar hard maken dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.

Keuring NEN 2484
De keuring NEN 2484 is een visuele inspectie volgens de NEN 2484 norm. Niet alleen op de bouwplaats, maar ook het gewone gebruik thuis is de bron van vele ongevallen met ladders en trappen. Gebrek aan kennis van het klimmaterieel en onjuiste werkmethoden zijn vaak de oorzaak van ongevallen. Door het laten keuren van uw draagbaar klimmaterieel kunt u aantonen dat u veilige arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van ladders en trappen worden door Trebortech uitgevoerd volgens de NEN 2484 norm.

Wij hebben gecertificeerde en vakbekwame deskundigen in huis om al uw ladders, trappen en rolsteigers voor u te keuren en te certificeren. Indien mogelijk verrichten wij ter plaatse reparaties uit en anders kunnen wij voor snelle vervanging van al uw klimmaterieel zorgen. Ook kunt u bij ons terecht voor advies over trappen, ladders en rolsteigers. We voorzien uw klimmateriaal van alle stickers, aanwijzingen en certificaten zodat u bij controle door de Arbodienst direct kunt laten zien dat u aan alle geldende eisen voldoet.

De keuring NEN 3140 en NEN 2484 zijn dus twee normen waar u aan moet voldoen. Trebortech kan u daarmee helpen. Wij maken graag een afspraak met u om uw elektrische gereedschap, ladders, trappen en steigers te keuren en te certificeren. Neemt u eens vrijblijvend contact met ons op.

contractor koeltechnisch montage luchttechniek montage montagebedrijf onderhoud bedrijf zzp airconditioning zzp montage zzp techniek zzper keuren elektrisch gereedschap keuren trappen en rol steigers keuring handgereedschap keuring nen 3140 en nen 2484 gereedschap keuren 3140 keuren onderhoud airconditioning arbeidsmiddelen keuren